Bạn bắt đầu khởi nghiệp, bạn cần lựa chọn một loại hình kinh doanh phù hợp? Với kinh nghiệm gần 15 năm hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh, Công ty kế toán LV tin tưởng uy tín đồng hành cùng bạn trong quá trình khởi nghiệp.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật Việt Nam, khi bắt đầu tiến hành kinh doanh trên thương trường, người khởi nghiệp có một số lựa chọn về mô hình kinh doanh. Cụ thể:

- Đăng ký kinh doanh thành lập hộ kinh doanh cá thể.

- Đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp: Khác với tiến hành đăng ký kinh doanh hộ cá thể, khởi nghiệp theo hình thức thành lập doanh nghiệp người khởi nghiệp có một số lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp đang có hiệu lực trong năm 2020 như sau:

- Thành lập doanh nghiệp tư nhân.

- Thành lập công tyTNHH: bao gồm: công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Thành lập công ty cổ phần.

- Thành lập công ty hợp danh (đối với một số lĩnh vực đặc thù).

banner

Nhằm giúp người khởi nghiệp hiểu rõ hơn bản chất các loại hình kinh doanh cũng như các ưu nhược điểm của chúng trước khi lựa chọn tiến hành hoạt động đăng ký kinh doanh, Kế toán LV phân tích các phương án thực hiện đăng ký kinh doanh như sau:

I.ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ CÁ THỂ:
Căn cứ pháp lý:
Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP;
Nghị định số: 108/2018/NĐ-CP.
Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh cá thể là hình thức kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Ưu điểm của việc thành lập hộ kinh doanh cá thể:
- Không phải kê khai thuế hàng tháng, áp dụng chế độ thuế khoán và hóa đơn trực tiếp nên sổ sách, hồ sơ kế toán đơn giản cho chủ hộ kinh doanh;
- Quy mô nhỏ phù hợp với hộ gia đình kinh doanh hoặc cá nhân bắt đầu kinh doanh, đặc biệt thực hiện cung cấp hàng hóa tiêu dùng trực tiếp cho cá nhân là chính như buôn bán quần áo, dịch vụ nhà hàng, ăn uống, thiết kế thời trang, buôn bán hàng tiêu dùng cá nhân, tạp hóa. Do đó, đối tác khách hàng chủ yếu là cá nhân không phải là doanh nghiệp;
- Khiđăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể có thể được chuyển đổi sang đăng ký thành lập doanh nghiệp: công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.
Quản lý, quản trị hoạt động kinh doanh đơn giản.

Nhược điểm của việc thành lập hộ kinh doanh cá thể:
- Vì là thuế trực tiếp nên khi đối tác, bạn hàng mua bán hàng hóa của hộ cá thể là doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) nên nhiều doanh nghiệp sẽ không thích mua bán hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh cá thể;
- Hộ kinh doanh cá thể chỉ được sử dụng tối đa 09 lao động nên hạn hẹp trong quá trình kinh doanh, nếu phát sinh hơn 09 lao động buộc phải chuyển đổi thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần;
- Hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật là hình thức kinh doanh không có tư cách pháp nhân nên phải chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh của mình tức là phải chịu trách nhiệm về tài sản dân sự của chủ hộ về hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể. Có thể nói đây là hạn chế rất lớn của hộ kinh doanh cá thể so với công ty TNHH và Công ty cổ phần, ở các loại hình doanh nghiệp này người góp vốn, góp cổ phần chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp đưa vào hoạt động kinh doanh.

II.ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO HÌNH THỨC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP:
Căn cứ pháp lý :
Luật doanh nghiệp 2015;
Nghị định số: 108/2018/NĐ-CP.


1.THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những ưu điểm, nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân.

Ưu điểm khi thành lập doanh nghiệp tư nhân:
- Do là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

- Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

Nhược điểm khi thành lập doanh nghiệp tư nhân:
- Do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.

2.THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH:
Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

- Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh; ngoài các thành viên hợp danh, có thể có thành viên góp vốn;
- Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
- Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.
- Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thành viên hợp danh có quyền quản lý công ty; tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty; cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn có quyền được chia lợi nhuận theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ công ty; không được tham gia quản lý công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh công ty. Các thành viên hợp danh có quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty. Những ưu điểm, nhược điểm của Công ty hợp danh.

Ưu điểm khi thành lập công ty hợp danh:
- Ưu điểm của công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh. Việc điều hành quản lý công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.

Nhược điểm khi thành lập công ty hợp danh:
- Hạn chế của công ty hợp danh là do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao.

- Thông thường chỉ áp dụng với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn như Công ty Luật, kiểm toán, thuế, …

3.THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN:
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Ưu điểm khi thành lập công ty TNHH một thành viên:
- Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu
- Chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
Nhược điểm khi thành lập công ty TNHH một thành viên:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;
- Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do chỉ có một thành viên và không có quyền phát hành cổ phiếu, trái phiếu
- Thời gian góp vốn của công ty là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4.THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

- Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ưu điểm khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:
- Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;
- Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp;
- Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.
Nhược điểm khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:
- Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh;
- Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.
- Thời gian góp vốn của công ty là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5.THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN:
Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết;
- Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa.
Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Ưu điểm khi thành lập công ty cổ phần:
- Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao;
- Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;
- Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần;
- Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

Nhược điểm khi thành lập công ty cổ phần:
- Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;
- Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, Kế toán.
- Góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Chỉ những cổ đông sáng lập mới hiển thị thông tin trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia (nếu có sự chuyển nhượng cổ đông thì cổ đông sáng lập vẫn còn tên trên đăng ký kinh doanh, không bị mất đi dù chuyển nhượng hết vốn). Các cổ đông góp vốn chuyển nhượng cho nhau không phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chỉ thực hiện tại nội bộ doanh nghiệp.
- Đối với công ty cổ phần khi chuyển nhượng cổ đông bị áp thuế thu nhập cá nhân theo chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% (dù công ty không có lãi hoặc chuyển nhượng cổ phần dưới trị giá hiện tại) vẫn bị áp mức thuế thu nhập cá nhân theo mức thuế cố định này.

6.CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

Công ty thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại đâu?

- Khi có sự thay đổi 11 nội dung nêu trên: Công ty bắt buộc phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại: Phòng đăng ký kinh doanh / Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trường hợp công ty thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của công ty thì thực hiện tại: Phòng đăng ký kinh doanh / Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Khi thay đổi đăng ký kinh doanh có phải quyết toán thuế và phát hành lại hóa đơn VAT không?

- Khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận nhưng không phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế. Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi thì không phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Khi doanh nghiệp thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở cần liên hệ với cơ quan thuế để thay đổi thông tin của công ty trên hóa đơn đã phát hành.

Khi thay đổi nội dung nào doanh nghiệp cần khắc lại con dấu (mộc) công ty?

- Thay đổi tên công ty; Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty; Trường hợp thay đổi trụ sở khác quận, tỉnh của công ty: tuy không thuộc trường hợp bắt buộc đổi dấu nhưng để thống nhất với quận/tỉnh mới doanh nghiệp nên cấp đổi con dấu nếu con dấu cũ có thể hiện quận/ tỉnh cũ.

DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY KẾ TOÁN LV TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH:
- Tư vấn loại hình đăng ký kinh phù hợp với nhu cầu của khách hàng;
- Tư vấn các ưu nhược điểm chi tiết cho từng loại hình kinh doanh khi khách hàng tiến hành đăng ký kinh doanh;
- Soạn thảo hồ sơ, đại diện khách hàng thực hiện thủ tục pháp lý tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tư vấn các thủ tục sau đăng ký kinh doanh;
- Tư vấn các thủ tục thuế, bảo hiểm, tài chính kế toán, quyền sở hữu trí tuệ, quản trị, … trong quá trình kinh doanh.
Quý khách hàng quan tâm các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh, vui lòng liên hệ tới Kế toán LV để được hỗ trợ tốt nhất! 

dichvuktoanlv


CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ DOANH NGHIỆP

Chi phí: Chúng tôi sẽ báo giá chi tiết cho Doanh nghiệp sau khi khảo sát thực tế

dangky

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV

Địa chỉ: Số 62 Bàu Năng 1,Phường Hòa Minh,Quận Liên Chiểu,Tp Đà Nẵng

Điện thoại: 0916 731 817 - 0973 957 877

 

Khi doanh nghiệp, công ty gặp khó khăn mà không thể tiếp tục duy trì và phát triển. Có nhiều cách giúp doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng trên như chuyển nhượng, sáp nhập mua bán doanh nghiệp. Ngoài ra nếu doanh nghiệp, công ty cảm thấy vẫn có khả năng sẽ tái cơ cấu lại được doanh nghiệp thì có thể chọn tạm ngừng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp và ngược lại Doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức giãi thể Doanh nghiệp để tránh phiền hà về sau.

I.DỊCH VỤ TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TY:

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm thời ngừng các hoạt động kinh doanh do gặp khó khăn từ những nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan nhưng chưa muốn giải thể doanh nghiệp.

dsdsd

Dịch vụ tạm ngưng hoạt động công ty

Dịch vụ kế toán LV cung cấp gói dịch vụ tạm ngưng hoạt động công ty. Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động và đội ngũ kế toán,luật sư năng động. Kế toán LV sẽ đồng hành cùng quý Doanh nghiệp giãi quyết mọi thủ tục hiệu quả,tiết kiệm thời gian và chi phí. Kế toán LV xin giới thiệu quy trình tạm ngưng hoạt động công ty như sau:

1. Tư vấn các Quy định của Pháp luật:
- Tư vấn điều kiện, lý do tạm ngừng hoạt động;
- Tư vấn về thời gian được tạm ngừng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời gian tạm ngừng;
- Tư vấn thủ tục thông báo tạo ngừng hoạt động tại Phòng ĐKKD và cơ quan Thuế;
- Tư vấn về Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng;
- Các nội dung khác có liên quan;

2. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ xin Tạm ngừng hoạt động:
- Soạn thảo Quyết định về việc tạm ngừng hoạt động
- Soạn thảo Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động
- Soạn thảo Thông báo tạm ngừng hoạt động
- Giấy ủy quyền
- Các giấy tờ khác có liên quan;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:
- Tiến hành nộp Hồ sơ xin tạm ngừng hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
- Nhận thông báo chấp nhận tạm dừng hoạt động;

4. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ:
- Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;
- Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
- Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;
- Tư vẫn miễn phí thủ tục Thông báo hoạt động trở lại của Doanh nghiệp

II. DỊCH VỤ GIÃI THỂ DOANH NGHIỆP:

Dịch vụ giải thể Công ty tại Kế toán LV sẽ giúp quý khách hàng giải quyết nhanh các thủ tục cần thiết như quyết toán giải thể, thủ tục khóa Mã Số Thuế, trả giấy phép kinh doanh và con dấu... Ngoài ra chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về những công việc cần thiết khác.

thu tuc giai the cong ty doanh nghiep tai g office 1553600344

Dịch vụ giãi thể công ty

1.Nội dung dịch vụ:

- Tư vấn thủ tục giải thể công ty
- Rà soát sổ sách kế toán.
- Quyết Toán Giải thể.
- Tiến hành thủ tục khoá Mã số thuế
- Tiến hành thủ tục trả giấy phép kinh doanh
- Tiến hành thủ tục trả con dấu

2.Thời gian và giấy tờ cần thiết:

a.Thời gian:
- Quyết toán giải thể : từ 5 ngày làm việc ( tuỳ tình hình sử dụng hoá đơn)
- Khoá mã số thuế : 20-30 ngày làm việc
- Thủ tục trả giấy phép + con dấu: 5 ngày làm việc

b.Giấy tờ cần thiết:
- Tất cả hoá đơn chứng từ kế toán: hoá đơn, biên lai phí, biên lai đóng thuế
- Tất cả sổ sách kế toán + tờ khai báo cáo thuế+ quyết toán thuế.
- Giấy phép kinh doanh bản chính.

3.Dịch vụ hậu mãi chu đáo cho khách hàng:

Sau khi công việc hoàn thành, Kế toán LV cam kết hỗ trợ Khách hàng các nội dung sau.
- Cung cấp hồ sơ nội bộ công ty;
- Tư vấn miễn phí trong suốt quá trình hoạt động của Doanh nghiệp.

dichvuktoanlv

Quý khách còn bất cứ thắc mắc gì về việc đăng ký kinh doanh cho công ty - doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay tới DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí!


CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ DOANH NGHIỆP

Chi phí: Chúng tôi sẽ báo giá chi tiết cho Doanh nghiệp sau khi khảo sát thực tế

dangky

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV

- Địa chỉ: Số 62 Bàu Năng 1,Phường Hòa Minh,Quận Liên Chiểu,Tp Đà Nẵng

- Điện thoại: 0916 731 817 - 0973 957 877

Quy trình xin giấy phép đầu tư thường khiến bạn mất nhiều thời gian cho các thủ tục pháp lý, trong khi đó còn rất nhiều thứ phải làm cho dự án của mình. Dịch vụ xin giấy phép đầu tư sẽ thay bạn thực hiện quy trình pháp lý này trong thời gian ngắn nhất có thể.

Tất cả các hoạt động đầu tư kinh doanh phải được sự thông qua của pháp luật thì doanh nghiệp mới được thực hiện, chính vì thế mà bất cứ dự án nào cần đầu tư thì chúng ta cũng đều phải tiến hành thủ tục xin giấy phép đầu tư. Khi sở hữu giấy chứng nhận đầu tư thì hoạt động đầu tư mới được hợp pháp hóa và diễn ra tốt nhất.

BD list header 01

Dịch vụ xin cấp phép đầu tư tại Đà Nẵng

I.Phân loại dự án đầu tư cần xin giấy phép và hồ sơ để đăng ký:

1.Đối với dự án đầu tư trong nước:

Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc dannh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:

 • Tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
 • Mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án.
 • Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường.Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường.
 • Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có).

Văn bản đăng ký đầu tư theo mẫu.

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh, đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư ( do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)

Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng VN trở lên và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
 • Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức. bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân.
 • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
 • Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư. vốn đầu tư.tiến độ thực hiện dự án. nhu cầu sử dụng đấ. giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, hồ sơ bao gồm:

 • Giải trình điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng.

II.Quy trình, thủ tục, thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tưQuy trình, thủ tục, thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư:

1.Đối với dự án không phải thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư:Đối với dự án không phải thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

 • Nhà đầu tư nộp 3 bộ hồ sơ tại Sở Kế họach và Đầu tư, trong đó có 1 bộ gốc.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế họach Đầu tư lập thủ tục trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2.Đối với dự án phải thẩm tra để cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

 • Nhà đầu tư nộp 8 bộ hồ sơ tại Sở Kế họach và Đầu tư, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc.
 • Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của sở, ngành liên quan; trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo chỉ một lần bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án đầu tư.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra và trả lời bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình.
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

DỊCH VỤ XIN CẤP PHÉP ĐẦU TƯ TẠI ĐÀ NẴNG:

 • Cung cấp dịch vụ xin giấy phép đầu tư.CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV mang đến cho khách hàng giải pháp hoàn thành các thủ tục pháp lý nhanh chóng, kịp thời để tiến hành dự án đầu tư của mình thuận lợi và đạt hiệu quả cao.
 • Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn đề các hoạt động xin giấy phép đầu tư cho dự án nào đó của mình, dịch vụ tư vấn hoàn toàn miễn phí và sẵn sàng hỗ trợ nhanh chóng nhất cho các hoạt động của doanh nghiệp bạn.

dichvuktoanlv

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ DOANH NGHIỆP

Chi phí: Chúng tôi sẽ báo giá chi tiết cho Doanh nghiệp sau khi khảo sát thực tế

dangky

  TRUNG TÂM DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV

 • TRỤ SỞ ĐÀ NẴNG: Số 62 Bàu Năng 1,Phường Hòa Minh,Quận Liên Chiểu,Tp Đà Nẵng
 • TRỤ SỞ TP HCM: Số 77/2/12 Hoàng Diệu 2,Phường Linh Trung,Quận Thủ Đức,Tp Hồ Chí Minh
 • HOTLINE: 0916 731 817 - 0973 957 877

 

 

Dịch vụ ăn uống, các mặt hàng thực phẩm là những mặt hàng thiết yếu, không thể thiếu trong cuộc sống mỗi con người. Hiện nay có rất nhiều mặt hàng được buôn bán tràn lan, trong đó có những thực phẩm vệ sinh an toàn, cũng có những thực phẩm không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ.

Doanh nghiệp bạn đang là một doanh nghiệp chuyên về các mặt hàng thực phẩm, bạn muốn người tiêu dùng an tâm khi sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp mình và cũng là để minh chứng cho doanh nghiệp của bạn sản xuất thực phẩm có nguồn gốc vệ sinh an toàn thực phẩm.Dịch vụ kế toán LV giới thiệu Qúy khách hàng gói Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại Đà nẵng.

12

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Đà nẵng

I.CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM:

 • Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ y tế
 • Nghị định só 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ y tế.

Hiện nay, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ các cơ sở sau:

 • Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
 • Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
 • Sơ chế nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
 • Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
 • Nhà hàng trong khách sạn;
 • Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 • Kinh doanh thức ăn đường phố;Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

II.CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM:

1.Bộ Công thương:

 • Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế lớn: Rượu: từ 03 triệu lít sản phẩm/năm trở lên; Bia: từ 50 triệu lít sản phẩm/năm trở lên; Nước giải khát: Từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên; Sữa chế biến: từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên; Dầu thực vật: từ 50 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên; Bánh kẹo: từ 20 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên; Bột và tinh bột: từ 100 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;
 • Dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm trên.

2.Sở Công thương:

 • Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế thấp hơn;
 • Cơ sở kinh doanh thực phẩm của thương nhân bán buôn hoặc đại lý bán buôn trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ sở bán lẻ thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố đó.

*Lưu ý: trường hợp cả Bộ Công Thương và Sở Công Thương đều có thẩm quyền cấp thì Bộ Công Thương sẽ thụ lý hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận.

III.HỒ SƠ GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM BAO GỒM:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất:
 • Bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất kinh doanh;
 • Bản mô tả quy trình chế biến thực phẩm, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn đồ uống;
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
 • Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh.

IV.QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày;
 • Bước 3: Sở Công thương/ Bộ Công thương thành lập Đoàn thẩm định thực để thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở, kết quả của việc thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không Đạt”;
 • Bước 4: Nếu kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt” thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở trong vòng 07 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định.
 • Thời hạn của Giấy chứng nhận: 03 năm kể từ ngày cấp.

V.DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM - KẾ TOÁN LV:

 • Tư vấn điều kiện đăng ký cấp giấy chứng nhận
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục.
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục và làm việc với cơ quan nhà nước.
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp Giấy phép;
 • Nhận và bàn giao cho khách hàng Giấy phép vệ sinh ATTP
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép;
 • Mọi thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty kế toán LV để được tư vấn chi tiết và nhanh nhất.

dichvuktoanlv

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ DOANH NGHIỆP

Chi phí: Chúng tôi sẽ báo giá chi tiết cho Doanh nghiệp sau khi khảo sát thực tế

dangky

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV

 • TRỤ SỞ ĐÀ NẴNG: Số 62 Bàu Năng 1,Phường Hòa Minh,Quận Liên Chiểu,Tp Đà Nẵng
 • TRỤ SỞ TP HCM: 77/2/12 Hoàng Diệu 2,Phường Linh Trung,Quận Thủ Đức,Tp Hồ Chí Minh
 • HOTLINE: 0916 731 817 - 0973 957 877
 • Thực hiện tất cả các công việc của một người kế toán thuế, giữ vai trò là một nhân viên chính thức của Doanh nghiệp để giao dịch với cơ quan thuế. Có trách nhiệm cao, giải quyết tồn đọng kịp thời, sổ sách hoàn thành đúng thời hạn. Cam kết nộp phạt 100% nếu làm sai.
 • Việc quản trị tốt chi phí hoạt động, doanh thu, lãi lỗ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình tài chính, kinh doanh của công ty mình. Kinh tế càng ngày càng khó khăn,canh tranh gay gắt việc giảm thiểu chi phí là điều tất yếu quyết định sự sống còn của 1 doanh nghiệp và bạn đang nghĩ tới thuê dịch vụ kế toán nội bộ
 • Cán bộ kế toán nội bộ không còn đơn thuần chỉ làm công việc đong đo, đếm, báo cáo thuế, kế toán thuế mà còn được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán nội bộ ngày nay cần phải hiểu được các lĩnh vực chức năng khác như Marketing, tài chính, kế toán quản trị, ngoại giao…Bởi vậy để thuê được một nhân viên kế toán như thế quả thật là không dễ dàng chút nào chưa kể bạn phải chi trả một khoản lương tương đối lơn cho nhân viên này.
 • Với 09 năm kinh nghiệm làm dịch vụ kế toán, chúng tôi thấu hiểu được những khó khăn và nhu cầu về dịch vụ kế toán nội bộ của doanh nghiệp bạn là lớn như thế nào. Với phương châm coi doanh nghiệp khách hàng như doanh nghiệp của mình, chúng tôi đã và đang làm dịch vụ cho hàng trăm công ty lớn, nhỏ.Gói dịch vụ kế toán nội ra đời nhằm giúp doanh nghiệp bạn có cái nhìn chính xác nhất về tình trạng tài chính, kinh doanh, tháo gỡ những khó khăn bộ máy kế toán nội bộ qua đó yên tâm phát triển kinh doanh sản xuất

I.Công việc chính chúng tôi làm ở dịch vụ kế toán nội bộ:

 •  Khảo sát bộ máy hoạt động của công ty từ cơ cấu tổ chức đến lĩnh vực hoạt động(Đội ngũ kế toán trưởng của chúng tôi sẽ tới công ty quý doanh nghiệp khảo sát thực tế)
 • Xây dựng hệ thống mẫu biểu, báo cáo quản trị và các báo cáo đặc thù khác
 • Hỗ trợ tư vấn và xây dựng hệ thống luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận chức năng.
 • Xây dựng hệ thống phân tích và lấy số liệu.
 • Xây dựng và lên tổng hợp các báo cáo tài chính theo tháng, quý hoặc năm.
 • Đưa ra các đánh giá, nhận xét về doanh thu và quản trị chi phí theo yếu tố…

II.Lợi ích tới từ gói dịch vụ kế toán nội bộ:

 • Có số liệu chính xác được tổng hợp từ các số liệu chính xác và kịp thời.
 • Giảm thiểu, tiết kiệm chi phí cho bộ máy kế toán mà hiệu quả công việc vẫn đảm bảo.
 • Được tư vấn và hỗ trợ các chính sách, chế độ kế toán mới.
 • Được hỗ trợ tư vấn trong việc đọc các số liệu, phân tích các số liệu báo cáo quản trị.

 


  CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ DOANH NGHIỆP

 Chi phí: Chúng tôi sẽ báo giá chi tiết cho Doanh nghiệp sau khi khảo sát thực tế

 dangky

  TRUNG TÂM DỊCH VỤ KẾ TOÁN LV

 • CN TP HCM: 77/2/12 HOÀNG DIỆU 2 - P.LINH TRUNG - Q.THỦ ĐỨC - TP HCM
 • CN ĐÀ NẴNG: 02 PHẦN LĂNG 12 - QUẬN THANH KHÊ - TP ĐÀ NẴNG
 • HOTLINE: 0916 731 817 - 0973 957 877
 • EMAIL:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRUY CẬP

000223994
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
34
58
335
223023
2709
12165
223994

Your IP: 18.207.102.38
2020-10-30 06:19